ESP | CAT |  ENG |  RUS  

Com treballem

Pla d'actuació


El primer pas és una trobada per tal de conèixer el tipus de reforma que es vol emprendre: necessitats, objectius i intercanvi de criteris.

Es farà una primera aproximació a l’espai a reformar i després, es concretarà el pressupost de la realització del projecte, que es farà en funció dels metres quadrats i del grau d’intervenció que s’hagi d’aplicar.Projecte


Constarà de diferents aspectes com:
  Plànol de l’estat actual de l’espai.
  Plànol amb les propostes de modificació.
  Perspectives de les diferents zones.
  Pressupost de tots els treballs a realitzar.
  Tots aquests passos han de permetre visualitzar el projecte d’una manera clara i entenedora.
  Una vegada aprovat el pressupost es farà:
  L’elecció de materials, colors, textures, mobiliari i il.luminació. I a partir d’aquí es començarà l’execució del projecte segons els terminis establerts.